Książka teledresowa Mapa serwisu ?? Pliki do pobrania Kontakt ? Powrót Strona główna
Misja i cele
Misją Polskiego Zrzeszenia Producentów i Dystrybutorów Środków Ochrony Indywidulnej jest reprezentowanie środowiska wytwórców i sprzedwców środków ochrony indywidualnej na forum krajowym i zagranicznym.

Cele działania to:
  1. Przygotowanie i pomoc dla krajowych producentów i dystrybutorów do wprowadzania na rynek krajowy, Unii Europejskiej i inne rynki środków spełniających wymagania dyrektyw UE.
  2. Inicjowanie i nawiązywanie kontaktów z:
    • organizacjami krajowymi i międzynarodowymi zajmującymi się środkami ochrony indywidualnej
    • Komitetem Horyzontalnym Jednostek Notyfikowanych oraz Grupami Pionowymi działającymi w obszarze obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej
    • oragnizacjami krajowymi i europejskimi prowadzacymi działalność normalizacyjną w zakresie środków ochrony indywidualnej
  3. Informowanie członków Zrzeszenia o wszelkich zmianach w przepisach, do których dotarło Zrzeszenie
  4. Propagowanie wśród użytkowników stosowania bezpiecznych środków ochrony indywidualnej